Na žalost - NE.

Ukoliko se korisnik ogluši na zabranu, te ostavi vidljive tragove životinja u interijeru automobila, podložan je naplati kazne za kršenje Općih uvjeta kao i trošak kemijskog čišćenja vozila.