Ne. Ne zahtijevamo nikakve mjesečne pretplate ili obveze. Plaćate samo kada koristite naša vozila.

Procijenjenu cijenu najma možete provjeriti u aplikaciji prije početka najma klikom na ikonu kalkulatora pored odabranog vozila. Tijekom razdoblja najma procijenjena cijena najma automatski se ažurira.