Usluga Avant2Go temelji se na konceptu dijeljenja vozila za kratkoročni najam, obuhvaćajući aktivnosti poput posjeta trgovinama, putovanja na posao, posjeta medicinskim ustanovama i drugih dnevnih aktivnosti.

Važno je napomenuti da je maksimalno razdoblje najma za bilo koje vozilo tri dana ili 72 sata. Međutim, ako korisnik zahtijeva dulje razdoblje najma, mora nas prethodno obavijestiti i osigurati da njegov račun ima dovoljno kredita za pokrivanje cijelog najma.

Svako vozilo u Avant2Go floti ima maksimalnu dnevnu cijenu najma koja se izračunava na temelju zbroja prijeđenih kilometara i minuta najma. Važno je napomenuti da se nakon dostizanja određenog limita cijena najma više neće povećavati unutar 24 sata od početka najma.

 

U nastavku su navedene cijene dnevnog najma za Avant2Go vozila:

- Smart ForTwo: 29 €/24h

- Smart ForFour: 29 €/24h

- Renault Zoe (41kWh): 40€/24h

- Renault Zoe (52kWh): 49€/24h

- BMW i3: 44 €/24h

- Renault Twingo: 33€/24h