Vozilo možete besplatno rezervirati do 15 minuta. Za to vrijeme vozilo koje ste odabrali čekat će vas i neće biti dostupno nikome drugom.

Ako vam treba više vremena, možete produžiti rezervaciju, ali to se naplaćuje 2,00 €. Imajte na umu da rezervaciju možete produžiti samo jednom.