Automobil će biti rezerviran do 15 minuta bez naknade - za to vrijeme će biti dostupan samo vama za preuzimanje.
Rezervaciju možete produžiti uz dodatnu naknadu odabirom sive tipke Produlji najam.