Ne.

Važeće zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj ne dopušta električnim vozilima vožnju žutim trakama, koje su rezervirane za javni prijevoz.