Ne. Usluga je dostupna isključivo registriranim korisnicima koji ispunjavaju određene kriterije. Ovi uvjeti nalažu da korisnik ima najmanje 21 godinu i da posjeduje važeću vozačku dozvolu minimalno godinu dana.