Da.

Vozilo možete vratiti na drugoj lokaciji od lokacije preuzimanja, bez prethodnog određivanja lokacije vraćanja.